لوله کشی PIPING

انجام امور لوله کشی کارخانجات صنایع غذایی با ارائه نقشه و جزئیات مسیرها
به حداقل رساندن نقاط کور لوله کشی با کمترین استفاده از اتصالات غیرضروری و زانوها

گالری تصاویر: